TERMINSPLANERINGAR Ht 2018 - KOmmer i Början av September!

Ändringar och felskrivningar kan förekomma
MÅNDAG: SF
16.00

HS
 16.35
SF
 16.35
 
SF
 17.25

AF
 17.25 
HS 
18.30
 

AF
 18.30
 
HS 
19.20
  
AF
19.35 
HS
20.40 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
TISDAG: 

SS
 16.00   
SS
 16.50   
JS/SF
 16.00
JS/IH 16.50
JS/IH
19.00 
JS/IH
20.05
  

17.40
CÅ 
18.30  

 19.35

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
ONSDAG: HS
 15.50 
 
HS 
16.25
 
HS 
17.15

JS
18.05 
SK
18.55

JS
19.10 
SK
 20.00

JS 20.00
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
TORSDAG:
SS
15.50

AF
 17.00 
AF 

AF
 20.00
  
IH
16.10
 
IH
 17.50
IH
 18.55
IH
 20.00
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
FREDAG: ÅV
15.45 

ÅV 
16.20 

IH/HS
 15.45 

JS/HS 
16.35 

IH/HS 
17.40

IH/HS
18.45 

JS/IL 
18.30
JS/IL 
19.20
 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
LÖRDAG: SK
 08.45

SK
 09.50
SK
 10.55 
JS/IH
 08.45  
JS/IH
09.50 
HS/IH
 10.55  
HS/IH
12.00  
JM/EA 
11.45
JS/IL
 12.35 
 
JS/IL
 13.25  
JM/SF 
14.15  
HS/IH
 15.05 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
SÖNDAG: IL/JM
13.45

IH/ÅV
14.35 
 IL/HS
 14.35  
IL/HS
 15.10 
IH/ÅV
 15.25 
SF/ÅV
16.15 
IH/HS
17.05 
SF/HS
17.55 
IH/HS
18.45